× Připravujeme pro Vás nový web!
Certifikáty

Certifikace a měření

Samozřejmostí EULED svítidel jsou certifikáty CE,
TÜV, RoHS, prohlášení o shodě nebo certifikace měřících
přístrojů Českým metrologickým institutem.

EULED osvětlení neobsahují žádné škodlivé plnící
prvky ani plyny – odpovídají směrnici RoHS, která
zakazuje používat kadmium, olovo, rtuť, šestimocný
chrom, polybromované bifenyly (PBB), polybromované
difenylethery (PBDE).

Veškeré certiikáty jsou ke stažení v partnerské zóně, případně nás neváhejte kontaktovat.

Certifikáty