Reference

[clients-banner.png]

Žabka a.s.
Zadavatel: Tesco Franchise, Stores ČR a.s.

Výměna stávajícího osvětlení za produkty EULED v prodejních jednotkách obchodního řetězce Žabka.

[design/2012/zabka-logo.png]Od počátku roku 2012 jsme započali s realizací výměny původních světelných zdrojů za produkty EULED v cca 93 stávajících prodejních jednotkách obchodního řetězce Žabka a zároveň instalujeme LED svítidla do nových prodejen, které prochází remodelingem.

Osvětlení navrhujeme na míru každé konkrétní prodejní jednotce, jelikož každá z prodejen je specifická a je třeba řešit osvětlení tak, aby vyhovovalo atypickým prodejním plochám.

Harmonogram samotné realizace sestavujeme vždy tak, abychom co nejméně zasáhli do provozu konkrétní prodejny.

Výsledkem je moderní, bezúdržbové, vysoce kvalitní osvětlení snižující spotřebu elektrické energie (v závislosti na každé prodejní jednotce) o cca 50% s návratností prvotní investice do 1,5 roku.

Vyjádření klienta

„Velmi příjemně mne překvapil výsledek záměny běžného zářivkového osvětlení za EULED. Nejen, že jsou naše provozovny nyní nasvíceny mnohem lépe, než s původním osvětlením, ale už se nám v praxi ověřuje úspora nákladů na elektrickou energii, kterou nám společnost LED live s.r.o. garantovala.“

Jiří Toužimský
Store Build/Fitout Manager
(vyjádření k pilotnímu projektu, srpen 2011)

[references/ref-zabka-1.png] [references/ref-zabka-2.png] [references/ref-zabka-3.png]

VŠCHT
Zadavatel: Vysoká škola Chemickotechnologická v Praze

Návrh a realizace osvětlení, budova Volha, vysokoškolské koleje VŠCHT v Praze.

Realizace: listopad 2011 - březen 2012

[design/2012/vscht-logo.png]OS ohledem na téměř nepřetržitý provoz byla realizace rozdělena do více etap, aby došlo k minimálnímu narušení chodu provozu ubytovacích a stravovacích zařízení.

1. etapa: Osazení společenských prostor (chodby, schodiště). 649 světelných zdrojů.
2. etapa: Osazení vstupní haly. 131 světelných zdrojů.
3. etapa: Osazení studentské menzy, včetně kuchyně. 303 světelných zdrojů.
4. etapa: Osazení ubytovacích pokojů. 1112 světelných zdrojů.

Vyjádření klienta

„Děkuji za kvalitně odvedenou práci. Vážím si zejména profesionálního přístupu a odbornosti od počátečního sestavení harmonogramu prací, vypracování rozpočtu odpovídajícího našim finančním možnostem, po jeho dodržení do samotného předání zakázky. Výsledek potvrdil kvality produktů EULED a jeho řešení“

Ing. Stanislav Starý
ředitel VŠCHT

Úspora: 1.523.000,- Kč / rok
Návratnost investice 1,9 roku.